Getuienis van die hemel

Daar was toe nie meer vir hulle ’n plek in die hemel nie. As ons lees waarvan Johannes die Doper getuig in Johannes 1:32 is dit twyfelagtig in wat daar opgeteken staan. Aan die hand van die bogenoemde paar feite, sal al die gelowiges op aarde nooit die Hemel kan vul nie. meer die hoeke van die land af nie, maar soos Rut toe sy haar Losser Boas ontmoet het, het ons nou die oes van die hele land voor ons met JaHUsha as ons Losser en Bruidegom. 3. Die stad van suiwer goud soos deurskynende glas met sy twaalf pêrelpoorte en die heerlikheid van God wat dit verlig. Ook dokters en psigiaters begin nou eers dié skade op breinskanderings sien Van die toppunt van ekstase tot in die dieptes van die hel. Albei haar arms was gebreek en haar regterarm vergruis; sy het ʼn kopbesering gehad wat veroorsaak het dat sy die helfte van haar liggaamsbloed verloor het. Volgens Johannes 21:24 berus hierdie Evangelie op die getuienis en skryfwerk van die “geliefde dissipel”, van wie ons elders nog drie keer lees (Joh 13:23; 19:26; 20:2). DIE VAN HULLE WAT MY SKAPE EN LAMMERS IS, SAL GEHOOR GEE. Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. ” • Hier sien ons hoe Stéfanus die ‘hemel oop’ sien. Die plegtige getuienis waarvan die lot van die kerk hang, is lig opgeneem indien nie heeltemal veronagsaam nie. – Ds. Die Here het in sy groot genade reeds vroeg in my lewe begin werk. 18 Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar. Openbaring 20:4 sê dat daar ’n oordeel in die hemel gaan plaasvind, gedurende die 1000 jaar. Ek bespreek eerstens kortliks wat ons onder Darwin se bydrae moet verstaan. Want die Here het dit belowe. Daar sal blydskap wees, want dit is die getuienis dat die werk van Christus volbring is. Dit is ‘n pluimpie vir Shalom en die NID – en ‘n getuienis van God wat ook die Dowes deur sy kerk versorg. en sy medewerkers sal in die wederkoms ook vreugde hê in die werk van hulle geloof, die inspanning van hulle liefde en die volharding van hulle hoop (1 Tess. As jy doodgaan waar gaan jy heen? In die teologie praat ons van die sogenaamde tussentoestand – dit is die tyd tussen ons dood en die opstanding van die liggaam met Christus se wederkoms. en Jackoline, geskenke uit die Hemel. 1&4). Die punt is dat indien jy kompromie aangaan met die wêreld, hetsy op leer én lewe, dan maak jy jou eie getuienis kragteloos en dood. Die getuienis van ‘n onbedekte gesig word ondersteun deur hierdie een heerlike belofte van die Here: “Moet Ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf” (Exodus 33:14). Wat het van jou Getuienis geword? Julle sal my getuies wees tot aan die uiterste van die aarde (Handelinge 1:8). KALENDER 2017: Baie dankie aan elkeen van die 12 instansies . Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. Dit gaan wel gebeur, maar is daar plek vir almal, vra iemand. A collection of true Christian testimonies Hierdie man se ongelooflike getuienis van 'n reis na die hemel en sy besoek aan JaHshua / Jesus was slegs gedurende die afgelope weke openbaar gemaak. Sy lig my in dat ons maar op die uitkyk moet wees, want die dele waar ons nou beweeg noem mens die “ghetto’s”. • Mat 28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. (9:15,17:7 and 18:2) Die ruimtereisigers was al daar bo en hulle kon niks daar bo kry nie! Jesus het opgevaar na die hart van die verstand – en dan wys hulle met die vinger na hul kop (Kat. Hierdie boek beskryf die teologiese grondslag vir die konsep van diens en getuienis in eenheid en is dus die inleiding tot die reeks. “Alle homoseksuele gaan hel toe”, skreeu die prediker van die preekstoel af. Maar in die geheues van die skaapwagters het die herinnering van die heerlikste prentjie wat menslike oë nog ooit gesien het, gebly. 1. Die getuienis van die Waaragtige Getuie is nog nie eens vir die helfte aangeneem nie. OPENB 11:13 En in dié uur het daar 'n groot aardbewing gekom, en 'n tiende van die stad het geval, en sewe duisend mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. 4-5 praat oor die hemel soos wat dit tans is, terwyl Op. Moet asseblief nie mense se ervarings bo die Bybel glo, sodat dít jou teologie van die hemel bepaal nie. 19 Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Gebiede onder beheer van die Dauphin Karel . “Ek het dadelik die aanmoediging van die Heilige Gees gevoel en geweet ek moet niks terughou nie en presies MALEAGI 3:10 Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Die mens, slegs ‘n spikkeltjie in u skepping, wil U prys; die mens wat sy sterflikheid, die getuienis van sy sonde en die getuienis dat U ‘die hoogmoedige weerstaan’, met hom saamdra (Jak. • Hy het ‘n openbaring van die hemel. -deur Toi Nell Die Hemel Die Hemel is ‘n werklikheid. Werner vra vir die Ou Apostels lastige vrae: Beteken dit nou dat die voëls van die Hemel in jou kop rondvlieg, of dat die sterre van die Hemel nou in jou kop is? Ons almal ken die Jehova Getuienis, ons almal praat van hulle en sê hulle het die kat aan die stert beet, maar nie almal weet wat hierdie mense glo en waar hulle met ons verskil nie. Die kern van my persoonlike getuienis van Sy genadewerking word mooi saamgevat in die woorde van die Lied wat sê : "Leeg, net met my sondelas, hou ek U verdienste vas. KE 214. Die getuienis gaan oor ‘n 65 jarige man wat onder verdowing op die operasie tafel gesterf het, vir Jesus ontmoet het en daarna teruggekeer het om dit wat hy ondervind het met die wêreld te deel. Hy sluit dié gevolgtrekkings af met een van die mooiste gebede in die Bybel – Ef 3:14-21 – waarin hy vra dat hierdie hele gemeenskap van gelowiges heeltemal vervul sal word met die volheid van God, as ‘n getuienis aan alle mense dat hulle in Christus Jesus vrede met God kan geniet. Die seuntjie vra sy oupa se raad oor wat hy met die honde moet doen. Ek was ’n ruk lank Christian Testimonies - Getuienis - Lifes changed by Jesus Christ. (Moet asb nie julle eie gevolgtrekking maak oor hoe my getuienis eindig nie. Die hemelvaart dui op die ontrekking van Christus in die vlees, om die voorwaares te stel waardeur die Heilige Gees aan die kerk gegee kon word. Dis ses keer die geld wat hulle my skuld. Bring daarvoor net jou eie eetgerei en drinkgoed saam. Ons lees in 2 Petrus 3:13 soos volg : “Maar ons leef in die verwagting van ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers. 9 Ek praat nou van die slang van wie ons lank terug al in die Bybel lees. Ek wonder of dit nie die rede is waarom die kerk nie meer missionêr is nie, maar missionaal! HOE OM IEMAND NA DIE HERE TE LEI – Deel 2 Ons behoort altyd op die uitkyk te wees vir geleenthede om met mense die Evangelieboodskap te deel en om hulle daadwerklik na die Here te lei waar die Gees hulle harte oopgemaak het. Die herinnering aan die stem uit die hemel en die neerdaling van die duif, die vlekkelose reinheid van Jesus, die krag van die Heilige Gees op Johannes toe hy in die Heiland se teenwoordigheid gekom het, en die getuienis van die profetiese geskrifte — dit alles het getuig dat Jesus van Nasaret die Beloofde Een was. Share this on Twedens, mense in die hemel is in elk geval te besig om God te loof en prys asook om al die goeie dinge in die hemel te geniet en daarom sal dit mos nie sin maak dat hulle hulself besig sal hou met die dinge van hierdie wereld. Die draak en sy engele het hulle bes probeer, maar tevergeefs. insettle vir die res van die fees. DIE ANTICHRIS SE AANSLAG OP GOD SE GESAG DIE GRONDSLAG VAN GOD SE REGERING Openb 11:15-19 “En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryk van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid. Jesus getuienis oor hemel en hel. Die 9de Oktober 1965 trou ek met Annatjie (Wolmarans) die vrou wat Vader vir my uitverkies het, ‘n ware Spreuke 31 ‘deugsame vrou wie se waarde ver bo die van korale is’ en word twee pragtige kinders vir ons gebore: Hein jnr. Die beloning is daar. J esus het gesê, “Ek is die lewende brood, wat uit die hemel neer-gedaal het: as iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewig-heid” (Johannes 6:51). Die stryd vind daar plaas. Die probleem van die mens is geleë in die diepste wese van die mens. Ek glo in die Heilige Gees. Sy ander name is duiwel en x Ons aanvaar die hele getuienis van die Bybel onvoorwaardelik as God se Woord. En nou skryf hy in hoofstuk 11 oor die soldate wat trou gebly het en van God die goeie getuienis oor hul trou gekry het. Die Romeinse seël op die graf van Jesus. Dit sal nooit in ‘n opgemaakte verhaal gebeur nie, aangesien die getuienis van vroue nie in die antieke wêreld as betroubaar beskou is nie. 4:6,… Hy het tot ’n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy wat God nie glo nie, het Hom tot leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. Maar as hy waag om ons aan te raak, raak hy God se oogappels aan. Hy was egter beslis nie na die "derde hemel" wat die ligging van God se troon is, weggevoer nie. Selfs nog voor sy by die deel van haar getuienis kom waar hulle huis aangeval is, is ek ongemaklik oor die mate van gerief, materialisme en vryheid wat ons hier vir ons as ‘n reg toeëien. En nie een sal wees sonder ’n maat nie. 2 Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Een daarvan is die hele kwessie oor die hemel. 4-5, 21-22 kry. tot wié moet ons bid? Die skrywer van die Hebreërbrief het dit ook al in hoofstuk 10 gesê: mens kan as soldaat dros, maar jy kan ook trou bly. Op. ) 2. Ouderling D. Openbaring 12:1-17—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Ek moes twee keer kyk: ’n groot bedrag geld is in my rekening inbetaal – die verwysing is van my werk af. Met sy versoeking deur die duiwel in die woestyn, beantwoord die Messias een van die belangrikste vrae waarmee gelowiges vandag worstel, nl. visie gegee: "Ruiters vir Jesus" en ek weet dat met my getuienis en die lig van Jesus in my lewe kan ek 'n verskil maak, nie oor ek kennis het van die bybel nie, maar oor my lewe kan getuig van hoe groot ons God is. Christian Testimonies - Getuienis - Lifes changed by Jesus Christ. Ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Ons getuienis behoort in die eerste plek so te wees dat Christus deur ons lewens te voorskyn kom, sodat die getuienis van ons wedergeboorte mense tot sonde oortuiging sal bring. Ek het eenmaal hierdie storie gehoor: ’n Seuntjie vertel vir sy oupa van die twee honde wat hy gekry het. Hiermee wil ek graag my klein wonderwerkie se storie deel. Die swart vrou, wie se lewe van die vrugte afhang gee dit vir my verniet! En dit was nie haar slegte vrugte nie! Dit was baie goeie kwaliteit en baie lekker! Iewers langs die pad was die omstandighede ook so dat ons aan die linkerkant van die pad moes stap. Dit raak natuurlik die kollektiewe getuienis van die kerk. En Christus s as ons Hom voor die mense bely, dan bely Hy ons voor die Vader. Om van die Vader die belofte van die Gees te ontvang wat op Pinkster vervul is, is daar nou die getuienis van die komende Trooster as ‘n blywende Bewuste teenwoordgheid van die Kerk. Hulle herken dat die goeie vrug in hierdie Bediening van die Hemel afkomstig is. Die tent van getuienis is die beeld wat in Numeri gebruik word. Die nuwe Bybel (2016) en die 1983 Bybel is “leuen” Bybels en korrupeer die waarheid, die Woord en Gees van waarheid, wat vir ons sal getuig in die hemel en op aarde! ‘n Persoon wie nie die leuen van die waarheid kan onderskei nie, het nie die Gees van God in hom nie. Hulle is so baie soos die sand van die see. 8 Hulle het liederlik verloor. Engelse inval van 1415 Johanna van Arkel se roete na Reims in 1429. Wright het my aan die dink gesit oor 'n hele paar dinge. Hoof veldslae. Dit was ook vir my ‘n groot voorreg om Hereeus te aanleer om sodoende die Woord eter te kan ontdek. Hierdie Gebiede onder beheer van Hendrik V . Sommige van die bewyse van die opstanding. Maar waarheid maak vry. ’ Toe het Jesus in die lug opgevaar en in ’n wolk verdwyn. Jesus het gesê Hy gaan om vir ons ‘n plek te berei. Dit is die beste illustrasie van die rol van lofprysing in ons lewe en die seël van ons getuienis. Genesis 1:1 "In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ek het lankal vergeet van die geld wat my werk my skuld. (Heb 2:3-4). Moeggesukkel is op soek na ‘n kenner van boorgate… Met die oog op moontlike water beperkings te midde die velle droogte in Gauteng asook die hoë koste van water, is ons op soek na ʼn deskundige wat ons kan raad gee oor die moontlikhede om water te pomp uit ʼn ou boorgat op die Moeggesukkel perseel. Ek het toevallig op die volgende getuienis afgekom wat vir my so treffend was, ek moes dit net met julle deel. Sy bedoeling is die herstel van die hele skepping! Deur Jesus het God reeds begin met ‘n herskepping wat finaal sal uitloop op ‘n nuwe hemel en aarde. ” Ons nooi alle mense uit van oralheen om die Boek van Mormon te lees, om in hulle harte te bepeins die boodskap wat dit bevat, en Mense gebruik dwelms omdat dit hulle fantasties laat voel. tog bly mens se hartbegeerte maar aan die gang, en die Vader weet jou begeertes beter as jy. Ek vat die ou hart van sonde weg en gee julle ‘n nuwe, gehoorsame hart” (Esegiël 36: 26). 145:3, 147:5). Nooit sal ek die more vergeet nadat die Here my met Sy Gees vervul het nie. Dié konsep Met ander woorde, wanneer ek in die Naam van Jesus dinge sê en doen, dan verander my hele uitkyk op die lewe en my hantering van mense. Vir Hom is niks onmoontlik nie. Volgende lees ons, “En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou” (Openbaring 12:17). van ons sal terugdwing na die Woord van God in die eerste instansie soos dit hoort. Die oorwinning word daar behaal. Daar word ook op ander name daarna verwys. Die Hemel word 550 keer in die Bybel só genoem. Ek en Celesté stop onlangs voor ‘n crèche in die armste van arm gebiede in Grabouw om ons Hemel-op-Aarde werkboeke af te lewer. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Selfs as hul nie ALLES verstaan wat jul sê nie herken hul steeds MY stem. " So sal ons op die dag van die opstanding die hemelse lewe en heerlikheid, wat ons groot broer reeds geniet ten volle ervaar. DAG 2 : DIE GETUIENIS VAN JOHANNES DIE DOPER U weet reeds dat Johannes die Doper groter in Rang was as Jeshua, wat ook deur Jeshua bevestig is. Die sterk Engel Die sterk engel wat uit die hemel neerdaal kom om te spreek met goddelike gesag. Die Bybel toon egter dat mense dikwels baie van die skuld dra vir die kwaad wat hulle ondervind, hetsy deur die toedoen van ander mense of as gevolg van hulle eie gedrag (Pred. Terwyl ek stap en bid “dwaal” ek skielik van die pad af. So is die groot draak uit die hemel uitgesmyt. Die Here het my vrede gegee en verseker deur skrif om nie bang te wees nie. Jesus se opstanding Geskiedkundiges wat die saak ernstig ondersoek het, stem amper almal saam oor die volgende . die waarheid en goddelikheid van die Boek van Mormon. Al die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes noem vroue as die eerste mense om die opgestane Jesus te sien. 18 Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. Maar die Bybel laat ons nie onkundig oor die bestaan en liste van die bomenslike vyand wat die mensdom soveel leed aangedoen het nie. Dit is onseker wie hier aan die woord is. Ek sal met jou praat van die deksel af tussen die twee gerubs uit wat op die ark met die getuienis is. Vir 3 jaar was ek en my vrou van tafel en bed geskei, waarvan ek vir 6 maande op my eie gebly het. Hierdie woorde kom direk uit die mond van Jesus en BAIE MIN glo hierdie woorde. Die smet, armoede en vernedering van Afghaanse vroue, tussen wie sy vir 12 jaar ‘n tuiste moes skep vir haar gesin, slaan jou asem weg. “In die tyd … sal die God van die hemel 'n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. Krag Wonderbare Krag In Die Bloed Van Die Lam Power In The Blood Of Jesus Watter Krone wag vir jou in die Hemel? "En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe ViBE3011D Francois de Bruyn se Getuienis Hy moedig almal aan om nou in hierdie leeftyd n persoonlike verhouding te he met ons Vader in die hemel. 19 En dit is die getuienis van Johannes, toe die Jode uit Jerusalem priesters en Leviete gestuur het om hom te vra: Wie is u? 20 En hy het erken en nie ontken nie, maar het erken: Ek is nie die Christus nie. Gelukkige kinderdae op 'n kleinhoewe buite Rustenburg het sy lewe met liefde vir die buitelug, die natuur en sport gevul. " Bekyk my hele profiel MY PERSOONLIKE GETUIENIS HEIN VAN DEN BERG 25 AUGUSTUS 1943 – SATERDAG 25 AUGUSTUS 2018 75 JAAR OUD Saterdag 25 Augustus 1958 – Saterdag 25 Augustus 2018 60 Jaar van eskatologie (wederkomslering) Saterdag die 25ste Augustus2018,op my 75ste verjaardag, was dit presies 60 jaargelede terwyl ek in die hospitaal was te Zeerust om halfvyf … en die drie se getuienis stem ooreen. Die hond wat jy kos gee, is die een wat sterk word. (Los maar die Twaalf Artikels soos dit tans daar staan!) (1)Ek glo in God die Vader, die Almagtige Skepper van die hemel en die aarde (2) en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, (3)wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria; (4)wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is en wat gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag Binnekort sal heilige gees aan julle krag gee, en julle sal my getuies wees. Die tweede getuienis, Kyk na Hom, en sien wie Hy is. In die vyf maande van belegging voor haar aankoms het die verdedigers van Orléans Is dit vol van die onsekerhede van more of gevul met die teleurstellings van gister? Ek het gedurende die naweek ‘n paar getuienisse op vers’n dag gelees. Die gevolge van die kerk se getuienis. Diegene wat in Christus is, ervaar die innerlike getuienis van die Gees dat die evangeliewoord betroubaar is, naamlik dat God se kinders nie 'n onbekende duisternis binnegaan nie, maar dat hulle na die Vaderhuis toe gaan. Hy het gesê dat ons nou so pas na die Koninkryk van die Hemel toe was. Matt 13:1-9 (die gelykenis van die saaier) illustreer dit duidelik. F001-Die Hemel Juig. Dit sal jul skok! Maar weet ook net dit dat niemand meer my hart sal kan verander of my seining sal kan verander nie) 'n Paar jaar gelede het ek soos enige mens wat probleme ondervind na die Here/God/Jesus/Skepper toe gegaan vir hulp. 8:9; Gal. Markus 9:2-3 - Getuienis uit die hemel: die Seun van die mens sal as Regter kom - Dr Douw Breed - 12 Febr 2017 - 9:00am. Een van die wonderlikste en mees onomstootbare bewyse, naamlik die As Moses na die tabernakel gegaan het om met die Here te praat, hoor hy die stem van die Here: Die stem het van die deksel af gekom tussen die twee gerubs uit. Ek kry toe ʼn e-pos van my bank. b. Die begrip kom nie eksplisiet voor in die Koran nie, maar word eksplisiet beskrywe in Hadit-literatuur waar genoem word dat martelare in die hemel die naaste aan die troon van God staan. Die slim dokters het mos gese kinders gaan nie gebeur vir ons nie, en ek en manlief het ons maar daarby berus. Sy dissipels het aanhou kyk, maar hy was weg. Dit is getuienis van die krag van die Evangelie van Redding! Verder kan regerings nie verander word deurdat Christene magsposisies inneem nie. ”. Die getuienis van die Water 1. – Openbaring 19:10. x Die Bybel – van Genesis tot Openbaring – praat van “die hemel(e)” eenvoudig as ’n bestaande werklikheid in onderskeiding van die aarde en die hel. “En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die skaapwagters vir mekaar: Laat ons dan na Betlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekendgemaak het. Openbarings oor die Hemel--- (1ste Getuienis, Esau) ---2 Korintiërs 12:2: Ek weet van ‘n man in Christus, veertien jaar gelede—of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit—dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. • Mat 11:27 Alles is aan My oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe Onmiddellik ná die verklaring blaas die 7de basuin, wat dan ook die laaste drie-en-ʼn-half jaar van die Verdrukking gaan inlui. Ek het weer net besef hoe belangrik dit is om mekaar te ondersteun en op te bou deur byvoorbeeld getuienisse. Die fokus is op God en Sy werk. Hierdie getuienis van die kerk moet gehoor kan word en moet gesien kan word. 22 Hoewel ek geestelik blind, nakend en klein was, het ek aan God gesê ek is bereid om blind, nakend en onbelangrik te bly as ek net vir altyd Sy hemelse vrede kon ervaar. Die Bybel vertel vir ons ‘n klomp geskiedenis, dinge wat regtig gebeur het, en leer ons van Jesus, wat ‘n regte mens geword het en hier op die aarde gelewe het. 1K likes. Die feit dat hulle vry van sonde is en dat hulle in God se teenwoordigheid is, is meer as genoeg om hul aandag te hou. van die Hemel en die Hel gewys. Ons voed hulle van kleintyd af op in die vrese van ons Here. 2. 00 – R 10. 12:4, 7–9. Die gevou graf klere. Die belangrikste is egter om te onthou dat God nie met vakansie is nie. Later sou ek uitvind dat die gebed aangaan. Sy Gees sal dit alles waar laat word. Hulle is verbied om hulle voete daar te sit. Psalm 19:1-15 ~ Vir die koorleier. Aanbid God. En dit is Johannes se tweede getuienis. Toe het daar vuur van die hemel af gekom en hulle verteer. Die sondaar se getuienis is van dit wat daar, in sy diepste wese, gebeur het en nog steeds gebeur. Dit is waar sonde is. Sy doelwit was om ’n sendeling te word en mense van die Bybel te leer. Mag elkeen wat my getuienis lees werklik ook die begeerte he om by God se voete te gaan sit en te hoor wat Hy vir jou in gedagte het. 6:7). 9: Hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde aangekom en die laer van die gelowiges en die geliefde stad omsingel. En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hul vyande het hulle aanskou. Die dissipels het van die Olyfberg af na Jerusalem toe gegaan. Hierdie denke is nie Bybels nie en is ‘n misverstand. Hy is ook deel van die Wilgers Sake Die sesde gebod sê jy mag nie moord pleeg nie, maar die Bybel sê ook in 1 Johannes 3:15 “Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Die betekenis en funksie van die himnes in Openbaring 12-22 Francois P Viljoen (otchefstroomse Universiteit vir CHO) ABSTRACT The meaning and function of the hymns in Revelation 12-22 opgestaan het uit die dode; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Die getuienis van die vroue. Hierdie getuienis moet ‘n grondige bekering bewerk, en almal wat dit regtig aanneem sal dit gehoorsaam en hulle sal gereinig word. Hierdie dissipel kon heel moontlik die apostel Johannes Die smal pad lei na die hemel, terwyl die breë pad onwrikbaar op die poel van vuur afstuur. 12 Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie, hoe sal julle glo as Ek vir julle van die hemelse vertel? 13 Niemand op die aarde was al in die hemel nie behalwe Hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Lees gerus watter pragtige briefie van dank van Granny Nicholson (een van die inwoners) vanoggend in Die Burger se briewekolom verskyn. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Johannes se boek moet in die lig van die hemel (sky) van die eerste eeu nC verstaan en geïnterpreteer word. 3 Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. "Ons wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. " Bekyk my hele profiel ongeëwenaarde invloed, die afwesigheid van een enkele weerspreking, die getuienis van die Here Jesus self, die karakter van Christus, die getuienis van sy invloed op ‘n mens se persoonlike lewe, en nog baie meer. Kyk na Hom, Hy is die Lam van God, die Seun van God. Dit was al singende op die skoolstoep waar Danie se sangtalent as 'n graad een leerling deur 'n onderwyseres raakgesien is. wat ‘n maand van die Kalender borg. 4 Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Hierdie boodskap van verlossing is vir beide siel en liggaam bedoel en God wat ons verordineer het om getuies te wees, het belowe om Sy Woord aan ons te vervul en te bevestig. Lees hier sy getuienis. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. En omdat Sy teenwoordigheid in ons weerspieël word, sal ons ‘n demonstrasie vir die wêreld word – en dit van sonde, geregtigheid en oordeel oortuig. Die skeppings­verhaal in Genesis 1 is in die vlugplan ingevoer. Die kos sal weer deur die Gasvryheidsbediening voorsien word. 1:3). Daar is nog verskeie ander argumente, maar dit sal ʼn boek verg om oor almal te skryf. Regdeur die essay vra ek myself: Wat is die belangrikste rede waarom ek in die hemel glo? Is dit omdat ek genoegsame wetenskaplike getuienis het dat die hemel bestaan? Sekerlik nie. En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. Maar hulle het nie 'n benul van die enorme breinskade wat die nuwe soorte dwelms kan aanrig nie. Jesus se eerste plan is nie om mense in die hemel te kry nie. vr. Johannes se sosiale sisteem is beïnvloed deur die sterrekunde, sy Israelitiese agtergrond en sy oortuiging dat Jesus Christus die Messias is. Hoe presies dit gaan wees weet ons nie. Die een is ’n goeie hond, maar die ander een is aggressief. In die tyd van Noag is die aarde verwoes en herstel deur Water. Eindelik sal die kerk van Christus voor sy troon gestel word, en waar die geloof, liefde en hoop in Christus sigbaar geword het, sal daar vreugde en blydskap in die hemel wees. nie, maar ten diepste ook die prysenswaardigheid van die God wat ons as Skepper van die hemel en die aarde bely. Ware geloof en volharding in die liefde bring nie net blydskap en vreugde op aarde nie, maar Getuienis van die NG Kerkfamilie (VDDG) beoog om 'n reeks werkboeke te ontwikkel vir die kerk se verskillende missionêre bedienings op grond van hierdie boek. In die hemel is ook die heilige stad, die nuwe Jerusalem, wat, as die eerste hemel en aarde verbygegaan en plekgemaak het vir die nuwe hemel en aarde, van God uit die hemel sal neerdaal. Die boodskap is egter so treffend, dat ek dit vandag met julle gaan deel. Die kerk se getuienis het gevolge vir die kerk. 1 En 'n groot teken het in die hemel verskyn: 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van twaalf sterre;(Hier word van Israel gepraat. Skepper van die hele hemel en aarde! In hierdie gesprek met die evolusionêre biologie is een van my uitgangspunte dus dat ek Darwin se bydrae ernstig neem. Danie se Getuienis. - Daar was 'n ryk man wat hy het purper en fyn linne en elke dag van vreugde en feesviering het. Die konflik wat plaasgevind het in die vooraardse lewe onder die geesteskinders van God. Mary Baxter se visioene van hemel en hel: Hoe beoordeel ons dit? Dwarsdeur die eeue van die kerk se geskiedenis, was dít altyd weer die krisis wat oor en oor kop uitsteek: dat mense voel die Bybel alleen is nie genoegsaam nie. DIE GROOTSTE TROUE VAN ALLE EEUE !! Gaan jy daar wees ? Moenie dit mis nie ! Jy sal vreeslik baie spyt wees as jy dit mis ! Die troue (bruilof en bruilofsmaal )met Jesus Christus sal verseker die wonderlikste en grootste gebeure wees van alle eeue ! Die 10 gebooie (wet) was ook deel van die toebehore wat Moses by die verbondsark in die Tabernakel moet plaas en daar is ook ‘n replika van die Tabernakel in die hemel. Hierdie teks ondersteun miskien die waarheid dat die Heilige Gees se bekragtiging van gelowiges nie ‘n eenmalige gebeurtenis is nie, maar gedurig plaasvind in die lewe van die gelowige. Dit wat elke gemeente getuig in woord en daad, hou gevolge vir die gemeente in, dit moet ons weet. Ek het baie haat in my gehad, maar met die krag van die Here het ek persoonlik om vergifnis gaan vra. Jy moet aanvaar dat die Bybel alles sê wat jy nóú oor die hemel moet weet. Redding moet daar plaasvind. 2 Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan is, gegryp en hom vir duisend jaar vasgebind. " Kreasionisme is die teorie dat die mens, die aarde, en die res van die heelal oorspronklik geskape is, eerder as om lukraak te ontplof het vanaf niksheid na toevallige bestaan. Die klip oor die ingang. Ons aanvaar mense se getuienis hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. 21-22 die hemel of nuwe aarde ná Jesus se wederkoms beskryf. Sien ook Raadsvergadering in die Hemel; Vooraardse Lewe. Die begrip "shahid" (Arabies vir getuie) is die Islamitiese begrip vir martelaar. In die tweede plek moet ons nie bang wees om die beloftes van God in ons bediening te gebruik nie. Maar ten spyte daarvan het sy geen pyn beleef nie, en elke detail ingeneem sodat dit later deel van haar getuienis sou kon word. beskou, en die boek Openbaring as astrale profesie. Die vrees wat die dood inboesem, berus tot 'n groot mate op die onsekerheid wat dit inhou. Hoofstuk 15 speel wer in die hemel af. By een geleentheid, het Jesus vir 'n ware verhaal oor die hemel en die hel. Die Doper is nie meer in die eerste persoon enkelvoud aan die woord soos in die vorige paragraaf nie – dit gaan nou oor persone. Dis die getuienis van ‘n Professor John Powell en dus nie my eie werk nie. Hulle geskrewe getuienisse word ingesluit hierby as “Die Getuienis van Drie Getuies” en “Die Getuienis van Agt Getuies. Sang en musiek was toe al reeds die begeerte van sy hart. 21 Ek het tot God uitgeroep: “Here, moet my asseblief nie Hel toe stuur nie!” Toe het ek die Hemel gesien en die vrede van die Hemel ervaar. Die gemeente sal verder ’n getuienis van blydskap voor die troon van Christus wees. . Dit is amper soos ‘n selfoon wat gedurig herlaai moet word. 1 Toe het ek 'n engel uit die hemel uit sien kom met die sleutel van die onderaardse diepte en met 'n groot ketting in sy hand. Posted By Adele Lombaard on Mar 3, 2015 | R 0. s. Ek wou God beveel om dit te doen. 3 Boodskappe wat aspekte van die missie van die Verlosser bevat. Vergun my a. Daarenteen, as u die getuienis van die Heilige Gees besit, dat u ou mens gekruisig, dat die terriër dood is, dan sie Satan, die ou ‘bulhond’, nog na u aankom met versoeking, maar daar sal vrede in u hart wees. ” Luk 12:8 “Also I say unto you, Whosoever shall confess me before men, him shall the Son of man also confess before the Angels of God. Die enigste persone wat soontoe sal gaan is die wat gehoorsaam en rein van hart is. Satan se permanente uitwerping uit die hemel Lees Openbaring 12:7–9 wat van ‘n oorlog in die hemel vertel. ’n Psalm van Dawid. Daarna het ons van die hemel af gekom en het ons weer op die aardse strand gesit. As jy dit uit jou lippe verklaar "Jesus is die Here", en jy glo in jou hart dat God hom uit die dode opgewek het, jy sal gered word. Watter tipe oorlog het daartoe gelei dat Satan uit die hemel gewerp was? Satan was aan die begin van die groot stryd uit die hemel verban toe hy teen God re regering gerebelleer het. 12 Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Die getuienis van die EEN wat van die hemel af kom (3:31-36) – Francois Malan. 12 Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Die Here sê self vir Moses: Daar sal Ek jou ontmoet. Die Lam wat gesterf het vir jou sonde om dit weg te neem. Moenie hierdie vakansie optree asof Hy weg is nie. In die hemel word die tempel van God oopgemaak (15:5). Met die ruimtetuig se laaste omwenteling, in die pikdonker agter die maan, het die drie ruimtereisigers op Kersdag om die beurt die eerste tien verse van Genesis 1 gelees: “In die begin het God die hemel en die aarde geskep…dit was donker…toe het God gesê: ‘Laat daar lig Om te getuig, is die voorreg van elke wedergebore gelowige, maar baie gelowiges word koud of onverskillig deur die koue ontvangs van hul getuienis. Ja, Satan is woedend vir elke gelowige. Met sodanige verwysings kan ons, ons geloofskennis en vertroue so uitbrei, versterk en verstewig dat ons toegerus sal wees om ʼn groot gedeelte tersaaklike skrifgedeeltes onmiddellik te kan opspoor in die Bybel en dan toe te pas. 10: Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swael gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is. My getuienis is nie dié van ‘n homoseksueel wie heteroseksueel wou word nie, maar dis wel ‘n getuienis van ‘n proses van heiligmaking. Die eis word gemaak dat die dissipels van Jesus, gesteel sy liggaam uit die graf, terwyl Romeinse soldate op wag diens geslaap. Binne Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Ons moet besef die getuienis van die kerk strek verder as net op aarde. Hulle het immers die Die belangrikste van die hemel is dat ons dan in die volmaakte teenwoordigheid van God sal kan leef. Die Christelike geloof is gebaseer op waarheid. Die land is geskei van die Water. “Die heel eerste keer het Hy my net Sy troonkamer gewys. Christene glo, aan die hand van die Skrif, dat hulle, wanneer hulle die tydelike met die Ewige verwissel, Hemel toe gaan. die geleentheid van hierdie draad om 'n paar van hulle sienings te bespreek asook hoe dit in die Skrif verkeerd bewys word. Pedro, van Portugal, het op 13-jarige ouderdom na ’n kweekskool gegaan. 19 Daar bestaan geen twyfel nie dat Jehovah die nasies skud deur middel van die aardwye getuienis wat gegee word, en die begeerlike dinge—mense—kom in . ” “En toe het Hy begin praat. Vir ewig saam “Kyk gerus in die boek van die Here, en lees wat Hy gaan doen: Nie een van die voëls of diere sal ontbreek nie. Openbaring 12 Die vrou en die draak. Hulle ontvang elkeen n skaal vol van die grimmigheid van God wat hulle op die aarde moet uitgiet. Jesus het nooit die hel as bemarkingstrategie gebruik om die hemel aanloklik te maak nie. Dit is nie net ‘n “weird” manier van leef en dink wat iemand op ‘n stadium uit hulle duim gesuig het nie. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van Ek vat die ou hart van sonde weg en gee julle ‘n nuwe, gehoorsame hart” (Esegiël 36: 26). mag in die hemel en op aarde. “Maar wie die wet gehoorsaam en ander so 18 Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar. Hierdie gedagte van Wright kom in verskeie van sy boeke na vore: "In the Bible, "heaven" and "earth" overlap and interlock, as the ancient… Toe my kinders my vra of ons ons diere in die Hemel gaan sien, kon ek uitdruklik be­vestigend antwoord. Ek verbind myself by hernuwing aan die groot opdrag om die boodskap van die Here Jesus se reddende genade aan ‘n verloregaande wêreld te verkondig, sodat meer mense uit die koninkryk van die duisternis na die koninkryk na die lig kan oorkom. 11. die liggaamlike aspek daarvan. Sy het die het die oorversigtige strategie wat die Franse leierskap gekenmerk het verwerp. Daar is te min aksie en tinteling. Elía was ongetwyfeld in die lug "weggevoer," die atmosfeer waar voëls, (en vliegtuie), vlieg – die eerste hemel – en deur 'n "wa van vuur" vervoer na 'n ander plek. Klik hier vir voorbeeld van bladmusiek die gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie wat aan my toevertrou is, die evangelie van die heerlikheid van die goeie god! as ons aanvaar dat homeseksualiteit nie ‘n sonde is nie, moet ons al die tronkdeure oopsluit en alle moordenaars, verkragter, en misdadigers vrylaat, want dan is dit ook nie sonde nie. 00. In die middel van 2012 het ’n besoekende spreker by Jana se kerk die gemeente aangemoedig om die Here deel te maak van hul diepste hartsbegeertes en spesifiek te wees in die versoeke wat hulle aan hom rig, skryf Jana in hul getuienis. 'N ondersoek van hierdie eis. Die aarde is geskep uit Water (Die Gees beweeg oor die water – die aarde was gevul met water en deur die Woord van God het alle dinge tot stand gekom. Ek het so pas "Simply Jesus" van NT Wright gelees. Die koninkryke van hierdie wêreld is onredbaar en sal vernietig word die dag wanneer Jesus kom. Die tempel van die tent van die getuienis (tabernakel) word geopen en die sewe engele met die sewe laaste plae kom tevoorskyn. Die volgende stappe sal jou dank aan Christus vir Sy gawe van verlossing wys, en hulle is ook Sy gawes aan jou om jou onvoorwaardelike en ware liefde te wys, maar slegs die eerste stap is `n vereiste om hemel toe te gaan. Die eerste getuienis is, Hy is hier. " John 1:1 "In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Die wetenskaplike getuienis is nie genoegsaam om enige uitspraak vir of teen die bestaan van die hemel te maak nie. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart; wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. As ons die getuienis van die mense aanneem—die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat Hy aangaande sy Seun getuig het. Hoekom? Wie gaan deelneem? "En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat Getuienis van die opstanding. 11 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. ‘n Saaier saai die saad (dit simboliseer die Woord van God) op vier tipes grond: harde grond, klipbanke, arm grond en goeie grond. 11 “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. ” Groot en lofwaardig is U, O Here! Groot is u krag en aan u wysheid is daar geen einde nie (Ps. “En Ek sê vir julle: Elkeen wat My sal bely voor die mense, hom sal die Seun van die mens ook bely voor die Engele van God. Die klassieke argumente vir God se bestaan draai gewoonlik rondom Jesus se opstanding, die ontstaan van die heelal, en ons sin vir reg en verkeerd. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. ) Daarna sit ons die Afskopfees voort met 'n lekker saam eet om 11:00. Die korrekte weergawe van die gebeure kortliks: Ek is die aand van die 8ste seker so 11uur bed toe en Louis was teen skuins voor 2 besig om ‘n produksie in die studio klaar te redigeer omdat hy die oggend van die 9e teen 11 uur lughawe toe moes gaan vir ‘n 3 week-lange toer na Dubai, Australië en NZ. God wil he dat alles hier op aarde moet wees, soos in die Een van ons lesers het hierdie getuienis op Facebook gepos. Fees: Jesus het nooit mense met die hel gedreig nie. Lofprysinge in die hemel (Op 19:1-5) Rev 19:1 En ná hierdie dinge het ek iets soos ‘n groot stem van ‘n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God! Getuienis van Leon Strauss Ek het in 2004 op skei gestaan en was meeste van die tyd moedeloos. Getuig, bely ons nie, kan ons geestelike lewe ook nie beweeg of groei nie en beroof ons onsself van ryke se inge. van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim Jy kan dit uit Op. 10 Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die oorwinnars oor die dier en sy beeld sing lof en eer aan God. Satan is uit die hemel gewerp en op die aarde neergewerp, Openb. Hierdie gevolge verander mens se lewe onherroeplik. Gebiede onder beheer van die Hertog van Boergondië . Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; die vergewing van word dat die wesenlike inhoud van die Evangelie teruggaan op die getuienis van 'n nabye volgeling van Jesus Christus. Die Bybel alleen bied nie genoeg nie. 14 Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit; so moet die Seun van die mens verhoog # Vgl. 17 Nadat Hy van God die Vader eer en heerlikheid ontvang het, toe die Luisterryke Majesteit die stem tot Hom laat kom het wat sê: “Hy is my Seun, my geliefde Seun, in wie Ek My verbly,” 18 het ook ons daardie stem gehoor wat uit die hemel kom, terwyl ons saam met Hom op die heilige berg was. 1)God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde en alle dinge sienlik en onsienlik 2) God is gees 3) God is liefde Die Kerk ---Antwoord: Baie mense dink die kerk is ‘n gebou. Gaan preek in Jerusalem, Judea, Samaria en tot by die verste plekke van die aarde. Die duiwel en ’n derde deel van die hemel is neergewerp, L&V 29:36–37. ” Die Bybel stel dit duidelik dat dit mense is wat in Jesus Christus glo, maar Hom nooit werklik as Verlosser aanneem nie. • Handelinge 7:55-56 “Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. Daar is nie siek mense in die hemel, daar is nie mense met pype hulle hele lyf vol in die hemel, daar is nie mense met rolstoele in die hemel nie. Dood, hemel toe, en terug met ‘n getuienis van God se genade By admin on June 4, 2011 11:54 am in People , South Africa , Western-Cape / 1 comment Dr Chris Russouw, afgetrede veearts en tandards is lidmaat van ‘n NG gemeente in die Suid-Kaap. Todd Christofferson van die Kworum van die Twaalf Apostels het gesê: “Jesus leer ons, Sy dis- Home / Flam / F001-Die Hemel Juig. getuienis van die hemel

tw, 6k, js, im, t0, jm, yq, jx, by, xi, pu, sc, ye, my, 4q, ly, gk, b9, b3, 6o, xo, uq, 4l, wi, 5u, e3, 3w, pn, kp, ch, ij,